API

Udostępnione API umożliwia wykorzystywanie danych z serwisu PRZYJAZDY.PL w zewnętrznych aplikacjach tworzonych przez kreatywnych zewnętrznych programistów, pod warunkiem zachowania zasad projektu i warunków licencji.

Korzystając z API PRZYJAZDY.PL należy mieć na uwadze, że projekt PRZYJAZDY.PL realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Program Wieloletni „Niepodległa”) oraz objęty jest Patronatem Honorowym Ministra Infrastruktury, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, szeregu marszałków województw, prezydentów i burmistrzów miast, a także Ambasady Węgier w Polsce.

Dane oferowane są nieodpłatnie do wykorzystania niekomercyjnego w aplikacjach tworzonych przez kreatywnych zewnętrznych programistów, pod następującymi warunkami:

DOKUMENTACJA API

W ramach API dostępny jest także pewien zakres informacji rozszerzonych (na przykład najbliższe odjazdy w zadanej czasoprzestrzeni), informacji statystycznych (na przykład ilości przejazdów na danej trasie lub prędkości handlowe), informacji usługowych (na przykład wyszukiwanie połączenia od-do).

Udostępnione API w żadnym razie NIE służy do pobierania pełnego rozkładu jazdy i NIE może być wykorzystywane w taki sposób. Jeśli celem jest pobranie pełnego rozkładu, należy pobrać pliki GTFS udostępniane bezpośrednio w serwisie GTFS.PL. Pobierając dane z tego źródła należy zwrócić szczególną uwagę na odrębne licencjonowanie, zaś przed wykorzystywaniem danych w sposób masowy konieczny jest indywidualny kontakt na adres rozklady@przyjazdy.pl/