{ "License": "CC-BY-SA - Studio JZK sp. z o.o., 2018-2020", "Copyright": "Partial © JZK24 sp. z o.o. 2019-2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. 2020 · Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.", "Projekt": "Projekt PRZYJAZDY.PL został zrealizowany na stulecie odzyskania niepodległości. 10 listopada 1918 to właśnie pociągiem relacji Berlin-Warszawa przybył Marszałek Józef Piłsudski.", "Zakończenie": "11 listopada 2020", "Data": "Sun, 09 May 2021 16:08:36 +0200", "IP": "3.238.173.209", "host": "przyjazdy.pl", "API": "PRZYJAZDY.PL/2020", "Zasady": "Projekt czynny do 11 listopada 2020. Obowiązują limity. Regulamin: https://przyjazdy.pl/p/api.pdf. Zasady dobrych praktyk: strona 4-5. Cache zapytań obowiązkowy.", "http/referer": "podaj w HTTP_REFERER prawidłowy kontakt zwrotny postaci email@domena.pl", "http/accept_language/pl": "wymagane", "odmowa": "Wymagane prawidłowe nagłówki zapytania.", "info": "API funkcjonuje OK", "Time": "0.75 ms" }