Nowa Wieś DPS


40500
· Nowa Wieś Pętla 0500
40609
· Nowa Wieś Pętla 0610
40645
· Nowa Wieś Pętla 0646
40740
· Nowa Wieś Pętla 0741
40915
· Nowa Wieś Pętla 0916
41050
· Nowa Wieś Pętla 1051
41255
· Nowa Wieś Pętla 1256
41405
· Nowa Wieś Pętla 1406 · Nowa Wieś Osiedle 1407 · Nowa Wieś GR 1410 · Nowa Wieś Osiedle 1412
· Nowa Wieś Pętla 1413
41500
· Nowa Wieś Pętla 1501
41550
· Nowa Wieś Pętla 1551
41650
· Nowa Wieś Pętla 1651
41855
· Nowa Wieś Pętla 1856
42240
· Nowa Wieś Pętla 2241
Razem odjazdów: 13

4

· aktualizacja rozkładu: 2021-04-13 02:10 · przetwarzanie danych: 2021-04-13 00:03 · dostawca danych: © Miejski Zakład Komunikacji w Ełku sp. z o.o. / PRZYJAZDY.PL / Mikołaj Kuranowski