PRZYJAZDY.PL

Dane GTFS

Udostępniamy zbiorczą informację o podróży w formacie GTFS. Przed użyciem należy zapoznać się z warunkami, określonymi w plikach agency, feed_info i attributions.

Więcej danych można znaleźć w serwisie .

1. Elbląg 2024-07-23
2. Gorzów Wlkp. 2024-07-23
3. Koleje Kielkopolskie 2024-07-23 -
4. Łódzka Kolej Aglomeracyjna 2024-07-23
5. Łódź 2024-07-23
6. Przemyśl 2024-07-23
7. SKM Trómiasto 2024-07-23 -
8. Słupsk open data -
Udostępniamy bezpośrednio tylko wybrane pliki. Pozostałe należy pobierać z serwisów open data albo bezpośrednio od przewoźnika lub organizatora transportu.

Want to use these data? Just follow the Five Simple Conditions We publish only selected data. For more data direct to open data hubs or contact the transport agency directly.