PRZYJAZDY.PL

Projekt PRZYJAZDY.PL został zrealizowany na stulecie odzyskania niepodległości. 10 listopada 1918 to właśnie pociągiem relacji Berlin-Warszawa przybył Marszałek Józef Piłsudski. Składamy szczególne podziękowania na ręce osób i podmiotów, które udostępniły rozkłady jazdy do tego wyjątkowego projektu.

Dobro wspólne

Komunikacja publiczna jest dobrem wspólnym, wyzwalającym poczucie jedności. Wspólne przeżywanie podróży wzmacnia poczucie wspólnoty obywatelskiej, inspirując do ambitnego myślenia o przyszłości Polski. W ramach niekomercyjnej, niezależnej technologicznie hurtowni danych PRZYJAZDY.PL wytwarzamy i przetwarzamy rozkłady jazdy polskiego transportu publicznego w formacie GTFS.

Staraliśmy się, aby takie zasady jak wolność, godność i prawa człowieka oraz solidarność znalazły praktyczną realizację w tym wyjątkowym projekcie.

WOLNOŚĆ rozumiemy jako swobodę pozyskiwania i wykorzystywania danych o transporcie publicznym, dostępnego dla wszystkich.

GODNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA rozumiemy w szerokim zakresie, od prawa dostępu do toalety na dworcu kolejowym, po samo prawo dostępu do usług publicznych oraz informacji o tymże.

SOLIDARNOŚĆ pokazaliśmy, integrując w projekcie rozkłady jazdy dla większości miast w Polsce, przy niematerialnym wsparciu szeregu instytucji publicznych oraz podmiotów im podległych.

Prezentujemy wyłącznie informacje udostępnione jako otwarte dane, informację publiczną oraz informację sektora publicznego, udostępnione do ponownego wykorzystywania.

Dołożyliśmy starań, aby informacje prezentowane w projekcie były pełne i aktualne. Zastrzegamy sobie prawo do błędu. Za realizację umowy przewozu w każdym wypadku odpowiada przewoźnik. Nie sprzedajemy biletów i nie pośredniczymy w zawieraniu umów przewozu. Informacje zawarte w serwisie nie powinny być podstawą planowania podróży. Przed podróżą należy sprawdzić rozkład jazdy przewoźnika na jego stronie internetowej.

Dane przetwarzane są w formie automatycznej, na bazie informacji pozyskanej od organizatora transportu, przewoźnika albo podmiotów działających na ich rzecz. W razie zauważenia nieprawidłowości, błędu lub nieaktualności, prosimy o bezpośredni kontakt z każdorazowym dostawcą danych, który przekaże nam poprawiony pakiet danych w zwyczajowej formie. Nie korygujemy i nie wytwarzamy danych ręcznie.

W bardzo krótkim czasie, niewielkim nakładem środków finansowych, przy serdecznym zaangażowaniu raptem kilku osób oraz życzliwym zainteresowaniu przewoźników, organizatorów transportu oraz instytucji nadzoru, udało się wytworzyć otwartą i niezależną technologicznie hurtownię danych, agregującą ogromną ilość danych w sposób całkowicie unikalny na europejskim rynku informacji transportowej.

Chcemy, aby pełna, rzetelna i aktualna informacja transportowa była dostępna dla wszystkich. Tylko łącząc siły zainteresowanych kreatywnych twórców oprogramowania, przy wsparciu i zrozumieniu zainteresowanych podmiotów, jesteśmy w stanie osiągnąć sprawiedliwy, otwarty i równy dostęp do informacji w zakresie planowania podróży multimodalnych. Pokazaliśmy, że jest to możliwe.

Celem projektu PRZYJAZDY.PL jest prezentacja wszystkich rozkładów jazdy wszystkich środków transportu publicznego w komunikacji wodnej, lotniczej, kolejowej i drogowej, w ramach otwartej i niekomercyjnej hurtowni danych. Przetwarzamy rozkłady jazdy otrzymywane w trybie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Funkcjonując jako rodzaj repozytorium, chcemy przyczyniać się do wzmocnienia poczucia wspólnoty. Chcemy, aby dane   GTFS  wytwarzane w porozumieniu z przewoźnikami lub organizatorami transportu lub pozyskiwane w takim celu były dostępne w sposób otwarty, służąc jako źródło informacji transportowej dla zainteresowanych kreatywnych twórców aplikacji.

Operator projektu PRZYJAZDY.PL nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej ani nie jest podmiotem sektora publicznego udzielającym informacji w celu ponownego wykorzystywania, wyrażamy jednak gotowość udostępnienia danych do innych projektów w miarę możliwości prawnych.

Dane wytwarzane w projekcie możliwe są co do zasady do udostępnienia wyłącznie na licencji CC-BY-SA, w szczególności do celów niekomercyjnych oraz z każdorazowym podaniem wszystkich źródeł. Inne wykorzystywanie wymaga odrębnych ustaleń, w szczególności zgody podmiotów dostarczających dane.

Regulamin projektu PRZYJAZDY.PL zakłada minimalny okres trwałości na 11 listopada 2020 roku – na 102. rocznicę odzyskania niepodległości.