PRZYJAZDY.PL
Prezentujemy wyłącznie informacje udostępnione jako otwarte dane, informację publiczną oraz informację sektora publicznego, udostępnione do ponownego wykorzystywania. Dołożyliśmy starań, aby informacje prezentowane w projekcie były pełne i aktualne. Zastrzegamy sobie prawo do błędu.

Za realizację umowy przewozu w każdym wypadku odpowiada przewoźnik. Nie sprzedajemy biletów i nie pośredniczymy w zawieraniu umów przewozu. Informacje zawarte w serwisie nie powinny być podstawą planowania podróży. Przed podróżą należy sprawdzić rozkład jazdy przewoźnika na jego stronie internetowej.

Dane przetwarzane są w formie automatycznej, na bazie informacji pozyskanej od organizatora transportu, przewoźnika albo podmiotów działających na ich rzecz. W razie zauważenia nieprawidłowości, błędu lub nieaktualności, prosimy o bezpośredni kontakt z każdorazowym dostawcą danych, który przekaże nam poprawiony pakiet danych w zwyczajowej formie. Nie korygujemy i nie wytwarzamy danych ręcznie.

Projekt PRZYJAZDY.PL został zrealizowany na stulecie odzyskania niepodległości. 10 listopada 1918 to właśnie pociągiem relacji Berlin-Warszawa przybył Marszałek Józef Piłsudski.

Dobro wspólne Komunikacja publiczna jest dobrem wspólnym, wyzwalającym poczucie jedności. Wspólne przeżywanie podróży wzmacnia poczucie wspólnoty obywatelskiej, inspirując do ambitnego myślenia o przyszłości Polski.

W ramach niekomercyjnej, niezależnej technologicznie hurtowni danych PRZYJAZDY.PL wytwarzamy i przetwarzamy rozkłady jazdy polskiego transportu publicznego w formacie GTFS.

Staraliśmy się, aby takie zasady jak wolność, godność i prawa człowieka oraz solidarność znalazły praktyczną realizację w tym wyjątkowym projekcie.

WOLNOŚĆ rozumiemy jako swobodę pozyskiwania i wykorzystywania danych o transporcie publicznym, dostępnego dla wszystkich.

GODNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA rozumiemy w szerokim zakresie, od prawa dostępu do toalety na dworcu kolejowym, po samo prawo dostępu do usług publicznych oraz informacji o tymże.

SOLIDARNOŚĆ pokazaliśmy, integrując w projekcie rozkłady jazdy dla większości miast w Polsce, przy niematerialnym wsparciu szeregu instytucji publicznych oraz podmiotów im podległych.

Otwarte dane Prezentowaliśmy wyłącznie informacje udostępnione jako otwarte dane, informację publiczną oraz informację sektora publicznego, udostępnione do ponownego wykorzystywania.

Hurtownia danych W bardzo krótkim czasie, niewielkim nakładem środków finansowych, przy serdecznym zaangażowaniu raptem kilku osób oraz życzliwym zainteresowaniu przewoźników, organizatorów transportu oraz instytucji nadzoru, udało się wytworzyć otwartą i niezależną technologicznie hurtownię danych, agregującą ogromną ilość danych w sposób całkowicie unikalny na europejskim rynku informacji transportowej.

Otwartość Chcieliśmy, aby pełna, rzetelna i aktualna informacja transportowa była dostępna dla wszystkich. Tylko łącząc siły zainteresowanych kreatywnych twórców oprogramowania, przy wsparciu i zrozumieniu zainteresowanych podmiotów, jesteśmy w stanie osiągnąć sprawiedliwy, otwarty i równy dostęp do informacji w zakresie planowania podróży multimodalnych. Pokazaliśmy, że jest to możliwe. Żałujemy, że nie wszystko się udało.

Podziękowania Składamy szczególne podziękowania na ręce osób i podmiotów, które udostępniły rozkłady jazdy do tego wyjątkowego projektu. Projekt z dniem 11 listopada 2020 został zakończony.

Patronami honorowymi projektu PRZYJAZDY.PL byli: Minister Infrastruktury, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Elbląga, Prezydent Miasta Lublina, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezydent Miasta Ostrołęki, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Pabianic, Prezydent Miasta Przemyśla, Prezydent Miasta Włocławka, Burmistrz Miasta Chrzanowa, Burmistrz Miasta Jarosławia, Burmistrz Miasta Krotoszyna, Burmistrz Miasta Mławy, Burmistrz Miasta Nowego Targu oraz Ambasada Węgier w Polsce.

Znaczna część danych w projekcie znalazła się dzięki uprzejmości Mikołaja Kuranowskiego.

Ciąg dalszy Projekt jest niekomercyjny, finansowany ze środków własnych. Z uwagi na istotne znaczenie danych z projektu dla jego odbiorców, zdecydowaliśmy się pozostawić funkcjonujące podstawowe zasoby projektu tak długo, jak to będzie możliwe.

Aktualnie operatorem serwisu jest Studio JZK Programy Komputerowe, www.jakzawszekapitalne.pl.

Organizator projektu: Studio JZK sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk · VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ · KRS 423780. NIP 5842727739. REGON 221674718 · Kapitał zakładowy 505344 zł wpłacony w całości