PRZYJAZDY.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej. Użytkownik to dowolna osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej PRZYJAZDY.PL. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

2. Administratorem jest Studio JZK Programy Komputerowe Jarosław Knypl, ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, NIP 584-148-99-82, REGON 191445308. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Administrator przetwarza wyłącznie dane związane z połączeniem internetowym, takie jak adres IP, nagłówki zapytania i inne dane przesłane przez przeglądarkę użytkownika. Po stronie użytkownika pozostaje możliwość zablokowania wysyłania tych danych. Administrator nie przetwarza innych danych osobowych, w tym nie umożliwa logowania się i tworzenia kont użytkowników.

4. W ramach serwisu wykorzystywane są technologie Google Ad Sense oraz Google Analytics. Korzystają one z plików cookie i podobnych technologii w celu rejestrowania korzystania ze strony oraz serwowania reklam użytkownikom. Usługi te mają swoje ustawienia, którye użytkownik może zmienić logując się na swoje konto Google, używając opcji wyświetlonych w wyskakujących okienkach albo korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Administrator otrzymuje wyłącznie zanonimizowane podsumowania z usług Google Ad Sense oraz Google Analytics i nie przetwarza danych osobowych konkretnych użytkowników.

5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwanym rozporządzeniem RODO.

6. Użytkownik może żądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych, ich poprawienia bądź sprostowania, a także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych albo wyrazić sprzeciw.