Bakończycka - Działki


Wysockiego - Dps 0715 ·
Jagiellońska - Pl. Rybi 0729 ·
073750737
· Nestora - Bakończyce Końcowy 0738
Wysockiego - Dps 0815 ·
Jagiellońska - Pl. Rybi 0829 ·
083650836
· Nestora - Bakończyce Końcowy 0837
Wysockiego - Dps 1450 ·
Jagiellońska - Pl. Rybi 1504 ·
151251512
· Nestora - Bakończyce Końcowy 1513
Razem odjazdów: 3

5

· aktualizacja rozkładu: 2021-05-09 00:25 · przetwarzanie danych: 2021-05-09 00:25 · dostawca danych: © MPK Przemyśl / Urząd Miasta Przemyśla / PRZYJAZDY.PL